Ostatnia aktualizacja: 2020-09-13
Odnowa w Duchu Świętym Wspólnota  Radosć z Cieszyna Przy Parafii PW Św. Marii Magdaleny
Sobota, 19 września 2020 roku


Seminarium Odnowy Wiary 12-18.07.2020
Tydzień od 12 do 18.07.2020: Dz 8, 14-17
Apostołowie Piotr i Jan w Samarii → Słowo Boże → Chrzest w imię Pana Jezusa → Apostołowie modlili się i wkładali ręce → zstąpienie Ducha Świętego …

14 Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, 15 którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. 16 Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17 Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat # 6 - Charyzmat pasterski: https://www.youtube.com/watch?v=-pkuotGydII
Rozpoznaj swój charyzmat #7 - Charyzmat ewangelizacji: https://www.youtube.com/watch?v=qZFjgv7SGIQ


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 odnowa.cieszyn.pl. Projekt,wykonanie i utrzymanie strony - pozycjoner.net