Ostatnia aktualizacja: 2020-09-13
Odnowa w Duchu Świętym Wspólnota  Radosć z Cieszyna Przy Parafii PW Św. Marii Magdaleny
Sobota, 19 września 2020 roku


Seminarium Odnowy Wiary 26.07 - 01.08.2020
Tydzień od 26.07 do 01.08.2020: Dz 10, 44-48
Św. Piotr u Korneliusza. Dar Ducha Świętego wylany również na pogan, poprzedził, a nawet przygotował Chrzest sakramentalny …

44 Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. 45 I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. 46 Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 47 Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» 48 I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił jeszcze kilka dni.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #11 - Charyzmat liderstwa https://www.youtube.com/watch?v=jPqyGQ5q30I
Rozpoznaj swój charyzmat #12 - Charyzmat dawania https://www.youtube.com/watch?v=dqYhyMFbTOs
Rozpoznaj swój charyzmat #13 - Charyzmat służby https://www.youtube.com/watch?v=WeeJmwHn94g

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 odnowa.cieszyn.pl. Projekt,wykonanie i utrzymanie strony - pozycjoner.net